Velkommen til Medisinsk senter fornebu 

Idrettsmedisin



Dr. Nina Lindstad er godkjent idrettslege og har et etablert tverrfaglig samarbeid med fysioterapeuter og kiropraktorer.

For mer informasjon kontakt oss.

Laget av Mikkel Tysland